Strategija razvoja Opštine Novi Grad za period 2017 - 2026. Preuzimanje STRATEGIJA RAZVOJA

OPŠTINE NOVI GRAD

Investicioni sažetak opštine Novi Grad. Preuzimanje NOVI GRAD

INVESTICIONI SAŽETAK

Objedinjeni dokument privrednih društava i preduzetnika u Novom Gradu. Preuzimanje PRIVREDNA DRUŠTVA I

PREDUZETNICI

Sastanak na temu rudnika "Lješljani"

U prostorijama Opštine Novi Grad danas je održan sastanak na temu projekta rudnika mrkog uglja „Lješljani".  Sastanku su, pored načelnika Opštine Novi Grad Miroslava Drljače i njegovog zamjenika Bojana Lukača, prisustvovali...

Read more

Podržana proizvodnja tradicionalnog sira

U okviru realizacije projekta "Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad" u sali Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad, održan je mini sajam sira na kojem su svoje...

Read more

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća 5

Zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Mira Drljača i šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Ljiljana Grab sastali su se sa predstavnicima...

Read more

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća 4

Zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Mira Drljača i šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Ljiljana Grab sastali su se sa predstavnicima...

Read more

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća 3

Zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Mira Drljača i šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Ljiljana Grab sastali su se sa predstavnicima...

Read more

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća 2

Zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Mira Drljača i šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Ljiljana Grab sastali su se sa predstavnicima...

Read more

Održan sastanak sa predstavnicima preduzeća

Zamjenik načelnika Opštine Novi Grad Bojan Lukač, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Mira Drljača i šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Ljiljana Grab sastali su se sa predstavnicima...

Read more

Podržana proizvodnja tradicionalnog sira

U okviru realizacije projekta "Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad" u sali Kulturno-obrazovnog centra Novi Grad, održan je mini sajam sira na kojem su svoje proizvode predstavila tri seoska domaćinstva, odnosno, tri korisnice Projekta, sa kojima je tom prilikom potpisan Ugovor o preuzimanju opreme. Tema projekta se odnosi na razvijanje prerađivačkih kapaciteta za tradicionalne mliječne proizvode, i to prvenstveno sira, specifičnog za područje novskog Podgrmečja i Potkozarja. Kroz ovaj projekat su pokrenute 3 mini sirane sa dnevnom proizvodnjom sira do 10 kg, te stvoreni uslovi za održivost i povećanje obima proizvodnje u budućnosti. 

Prisutnima na sajmu obratio načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača. 

“Značaj ovog projekta ogleda se ne samo u mogućnosti promocije tradicionalnih proizvoda, već i u tome što se njim u prvi plan stavljaju žene”, rekao je Drljača i dodao: “Ovim projektom žena se sa margina vraća u centar dešavanja, jer je projekat namijenjen nezaposlenim ženama u seoskom području".

Projekat je realizovan u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog održivog lokalnog razvoja 2016/2017, a sufinansiran je od Razvojnog programa UN, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke RS i opštine Novi Grad.

Download summary

NOVI GRAD INVESTMENT SUMMARY

 Novi Grad Municipality is located in the North-West part of Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, at 45° 02’ 45’’ northern geographical latitude and 16° 22’ 49’’ eastern geographical longitude, bordering the Republic of Croatia, i.e. the market of the European Union with 494 million consumers. 
Download summary